12/16/2020

Một tên tuổi lớn trong lĩnh vực Tarot Sẽ không hề khoa trương khi nói Mary K. Greer là một tác giả nổi tiếng trong lĩnh vực Tarot mà bất kì ai tìm kiếm hướng dẫn học dùng đều một lần nhìn thấy cô ấy. Rất nhiều đầu sách chất lượng đứng tên cô, rất…